S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Mgr.Darina Lovingerová
Tajovského 13/1
036 01 Martin
tel: +421 905 655 184
napíšte nám

TOVAR V AKCII

bežná cena 25,90 EUR
naša cena 20,90 EUR
skladom
naša cena 15,70 EUR
skladom
bežná cena 22,95 EUR
naša cena 14,90 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 31,50 EUR
skladom
naša cena 13,50 EUR
skladom
naša cena 25,70 EUR
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky, GDPR


Výklad pojmov

Kupujúci je registrovaný aj neregistrovaný užívateľ internetového obchodu www.mtdadak.sk, ktorý registráciou poskytol svoje kontaktné údaje prevádzkovateľovi internetového obchodu a objednávkou realizoval kúpu tovaru.

Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu  www.mtdadak.sk , ktorým je Mgr. Darina Lövingerová, Tajovského 13/1, Martin 03601

Objednávka

Objednávkou sa rozumie požiadavka kupujúceho na tovar, realizovaná technickými prostriedkami systému internetového obchodu. Záväzne potvrdená objednávka predávajúcim sa následne považuje za kúpnu zmluvu. Potvrdenie sa realizuje prevažne elektronickým spôsobom, e-mailom, prípadne faxom alebo telefonicky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Dodacie podmienky

Kupujúcim potvrdená objednávka je obvykle vybavená do2-3 pracovných dní. Doba dodania sa môže predĺžiť, pokiaľ bol zadaný chybný kontakt na objednávateľa alebo tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa pre daný tovar. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Číslo účtu na platbu bankovým prevodom SK 2611110000006671204036 (Unicredit bank).

Poštovné a balné závisí od váhy objednávky od 3,50 do 4,50€ vrátane DPH,formou dobierky Slovenskou poštou. Pri objednávke nad 80 € je poštovné zdarma, tento benefit sa  nevzťahuje na zĺavnený tovar.

Záruka a reklamácie

Na dodávaný tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od predaja výrobku. Záruka sa vzťahuje na všetky vady výrobku spôsobené výrobcom /vady materiálu, konštrukcie, výroby/. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené opotrebovaním výrobku používaním, praním alebo neodborným čistením. V prípade reklamácie kupujúci zašle výrobok na adresu predávajúceho doporučenou poistenou zásielkou s popisom závady a kópiou dokladu. Predávajúci má 30 dňovú lehotu na odstránenie závady, výmenu výrobku alebo vrátenie peňazí.

Odstúpenie od zmluvy /vrátenie výrobku/

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle platných právnych predpisov do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodov. V prípade odstúpenia od zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky:

  • Výrobok musí byť vrátený v originálnom nepoškodenom stave a obale. Originálna krabička produktu je súčasťou produktu teda spotrebitelského balenia, z toho dôvodu musí byť taktiež nepoškodená a chránená pevným prepravným obalom (spotrebitelská krabička zabalená v prepravnej kartónovej krabici) .
  • Tovar pri preprave musí byť patrične zabezpečený pred poškodením počas prepravy (nie v obálke! pri zaslaní v obálke je predpoklad poškodenia tovaru pri preprave.. Ak dôjde k zisteniu, že zásielka je poškodená kvoli preprave, zlému zabaleniu, zásielka bude zaslaná späť!)
  • výrobok nesmie preukazovať známky používania /nosenia/ (každý tovar, ktorý bude obsahovať známky poškodenia, nosenia, škvrny  a podobne nebude akceptovaný!!)
  • Tovar sa v žiadnom prípade nezasiela na dobierku!
  • Výrobok musí obsahovať všetky identifikačné znaky /visačky/ a všetko príslušenstvo /doklady, ramienka, náhradné komponenty/
  • Zásielka musí obsahovať písomné odstúpenie od zmluvy podpísané kupujúcim

V prípade splnenia všetkých vyššie uvedených náležitostí bude kupujúcemu vrátená kúpna cena ponížená o náklady na poštovné na učet, ktorý uvedie v písomnom odstúpení od zmluvy do 14 dní od prevzatia výrobku. V prípade porušenia alebo nesplnenia niektorých požiadaviek bude kupujúcemu vrátený výrobok na jeho náklady.

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

V spoločnosti Mgr. Darina Lövingerová sa zaväzujeme rešpektovať a chrániť všetky súkromné a dôverné informácie. Uvedené zásady uvádzajú spôsob zhromažďovania a spracovania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Mgr. Darina Lövingerová

Zároveň by sme Vás radi informovali, že všetky spracúvané osobné informácie sú považované spoločnosťou Mgr. Darina Lövingerová za prísne dôverné a pri zaobchádzaní s nimi rešpektujeme platné právne predpisy.

Osobné údaje sú pod elektronickou aj procedurálnou kontrolou a spoločnosť Mgr. Darina Lövingerová disponuje mechanizmami zaisťujúcimi adekvátnu ochranu spracúvaných osobných údajov pred zneužitím.

Nižšie uvedené sa netýka informácií o právnickej osobe (ako napr. jej názov, právna forma, kontaktné údaje ...).

 
1. Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Správcom a zároveň spracovateľom je spoločnosť Mgr. Darina Lövingerová IČO: 35393980, so sídlom Tajovského 13/1 Martin, ktorá zhromažďuje, uchováva a ďalej spracúva Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti. V rámci spoločnosti Mgr. Darina Lövingerová sú osobné údaje sprístupnené len oprávneným zamestnancom, a to len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely spracovania. V rámci spoločnosti Mgr. Darina Lövingerová kladieme veľký dôraz na bezpečnostnú politiku, mlčanlivosť našich zamestnancov, dodržiavanie vnútorných smerníc a výber vhodných zmluvných partnerov.

2. Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Jedná sa o identifikačné (najmä meno, priezvisko, titul a kontaktné údaje (najmä kontaktná adresa, telefónne číslo, emailová adresa), ďalej údaje z našej vzájomnej komunikácie. Všetky spomenuté osobné údaje ste nám oznámili v rámci našej spolupráce. Osobné údaje sú spoločnosťou Mgr. Darina Lövingerová spracúvané ako manuálne, tak automatizovane.

3. Dôvody spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame najmä z právneho dôvodu plnenia zmluvy. Ide o prípady, keď realizujeme zmluvný záväzok, vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie. Ďalej spracúvame osobné údaje v rámci plnenia právnych povinností vyplývajúcich zo zákona (vedenie účtovníctva, daňové odvody, mzdová a personálna agenda, poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona).

V prípade záujmu pracovať pre spoločnosť Mgr. Darina Lövingerová spracúvame osobné údaje na základe súhlasu poskytnutého na účely výberového konania a využívame tieto údaje na vyhodnotenie vhodného kandidáta a následnú korešpondenciu.

Webové stánky spoločnosti Mgr. Darina Lövingerová používajú "cookies" len na základe Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú uložené na Vašom pevnom disku pomocou Vášho prehliadača. Uchovávajú určité informácie, ktoré Váš prehliadač môže preniesť spätne k nám pri Vašom ďalšom prístupe na webovú stránku spoločnosti Mgr. Darina Lövingerová. Tieto súbory nám umožňujú analyzovať Vaše používanie webovej stránky spoločnosti Mgr. Darina Lövingerová. Pri Vašom prvom vstupe na webovú stránku spoločnosti Mgr. Darina Lövingerová sa objaví banner so žiadosťou o Váš súhlas s použitím "cookies".

4. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie všetkých práv plynúcich zo zmluvy, t.j. minimálne po dobu zabezpečenia realizácie zmluvného vzťahu (vrátane doby úplného vyrovnania práv a povinností plynúcich zo zmluvy a súčasného preukázania histórie zmluvného vzťahu) a ďalej po dobu, počas ktorej je spoločnosť Mgr. Darina Lövingerová povinná uchovávať dané informácie, vychádzajúc z platnej legislatívy, alebo po dobu, na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas.

5. Je spracovanie Vašich osobných údajov dobrovoľné?

V prípade, že nie ste našim zákazníkom, spracovanie osobných údajov sa vždy deje na základe Vášho súhlasu (pre účely zasielania newsletterov, či náboru nových zamestnancov). V ostatných prípadoch sa nejedná o dobrovoľné spracovanie osobných údajov a jeho zákonnosť je podložená vyššie uvedenými právnymi dôvodmi. Problematika dobrovoľnosti spracovania osobných údajov v rámci "cookies" je uvedená v článku 3 týchto Zásad (posledný odsek).

6. Aké práva máte pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Podľa platnej legislatívy máte voči spoločnosti Mgr. Darina Lövingerová nižšie uvedené práva:

• právo na prístup k osobným údajom

• právo na opravu nepresne spracovaných osobných údajov

• právo na vymazanie (v prípade, že vypršal účel spracovania a v prípade odvolania súhlasu, na základe ktorého boli osobné údaje spracované)

• právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

• právo na odvolanie súhlasu (v prípade, že sú osobné údaje spracované na základe súhlasu - napr. zasielanie newslettrov)

• právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov spoločnosťou Mgr. Darina Lövingerová

• právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov spoločnosťou Mgr. Darina Lövingerová na Úrad na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

Pri uplatňovaní Vašich práv sa prosím obráťte na Mgr. Darinu Lövingerovú (darina.lovingerova@gmail.sk). Spoločnosť Mgr. Darina Lövingerová si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa. Na všetky Vaše otázky k ochrane osobných údajov radi zodpovieme. Vynaložíme všetku rozumnú snahu k poskytnutiu, opraveniu alebo vymazaniu osobných údajov z našich záznamov. Reakciu na Vaše uplatnené práva vykonáme v primeranej lehote, ktorá zodpovedá technickým a administratívnym možnostiam spoločnosti Mgr. Darina Lövingerová.

NGFiN